Welkom op onze website!

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de verduurzaming van Wageningen willen bevorderen. Wij zoeken daarin een balans tussen de drie dimensies (‘p’s) van duurzaamheid: sociale duurzaamheid (‘people’), een duurzaam leefmilieu (‘planet’) en economische duurzaamheid (‘profit’ of ‘prosperity’).
Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden, onderneemt speciale campagnes, maakt lokale duurzaamheidsactiviteiten van haarzelf en andere organisaties bekend op de Lokale agenda, en stuurt af en toe een nieuwsbrief (aanmelding nieuwsbrief) rond. Daarnaast ondersteunt het Platform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat gaat onder meer om de campagnes rond ‘Wageningen klimaatneutraal in 2030’ en ‘Wageningen woont Duurzaam’.

Op 5 maart 2019 organiseerde het Platform i.s.m. andere organisaties een Engelstalige informatieavond over de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 in een goedgevulde Bblthk. Lees meer informatie over ontstaan, samenstelling en activiteiten van Waterschap Vallei en Veluwe, de prioriteiten van 6 partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen, en links naar de relevante websites en stemwijzers in het Verslag van de avond, en in de presentaties van Rob Jongman, van Rik Eweg, van Reindert Stellingwerff, en de pitches van de 6 partijen die 5 maart aanwezig waren in de Bblthk.

Donderdagmiddag 1 november 2018 organiseerde het Platform de Studiemiddag ‘Slimme mobiliteit zet Food Valley op voorsprong’ in het Orion gebouw op de campus. Het doel was een uitwisseling over de mogelijkheden van ‘slimme mobiliteit’ voor een  een duurzaam bereikbare Food Valley. In een levendige en speelse uitwisseling kregen sprekers van de Provincie Gelderland, valleigemeenten, de WUR, en het bedrijfsleven het woord. Ook natuur en landschapswaarden kregen een stem. Lees meer in dit Persbericht, het Verslag studiemiddag slimme mobiliteiten de presentaties van  Carlo Buise (Nijmegen), Samareh Bloemberg (FoodValley), Erna Maters (WUR) en Arnoud Neidig (Arcadis). Maandag 5 november presenteerde Wageningen Goed op Weg (WGoW) haar herziene en geactualiseerde draagvlakvariant, een variant waarbij d.m.v. aanpassingen aan bestaande infrastructuur ook een betere doorstroming wordt bereikt, maar dan zonder de (sluipverkeer) aanzuigende werking van extra asfalt. Dat deze, en andere varianten, niet mede onderzocht worden in de ontwerpateliers, is de reden dat het Platform, samen met de andere organisaties van WGoW, heeft besloten om niet uit de ontwerpateliers te stappen. Voor meer details lees de Verklaring van WGoW.

Een belangrijke activiteit van het Platform is het organiseren van een Duurzaamheidsdebat iedere vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 vond dit debat op 7 maart plaats. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd, en het was een spannende en geanimeerde avond. Voorafgaand aan de debatavond hadden we een Duurzaamheidsenquête georganiseerd, waarin we de mening van Wageningers vroegen t.a.v. een aantal duurzaamheidsvraagstukken. Tijdens de debatavond toonden bewoners van Wageningse ‘Klimaatstraatfeest’ straten in een Powerpoint presentatie wat ze allemaal gedaan hebben om zo veel mogelijk energie te besparen. De Wageningse deelnemers zijn uiteindelijk landelijk derde geworden van de 383 teams, een felicitatie waard!

Gemeenteraadverkiezings(debat)documenten: Resultaten Duurzaamheidsenquête; Duurzaamheidsstandpunten politieke partijenPitches stelling windmolens of zonneparken; Pitches stelling lineaire of circulaire economieCampus rondweg – proces tot nu toe; Pitches stelling campusrondweg of andere oplossingen; Beknopt verslag PDW Duurzaamheidsdebat Wageningen 7 maart 2018:

Het Platform is ook actief in de coalitie ‘Wageningen Goed op Weg’ (WGOW). Dit is een coalitie van verschillende groepen in Wageningen, die zich zorgen maken over de plannen van de provincie Gelderland voor het aanleggen van de “Campusroute” door het kwetsbare Binnenveld, en een stiltegebied met daarin het Dassenbos. De coalie heeft gezamenlijk in februari 2016 alternatieven aangedragen, de ‘Draagvlakvariant, waarmee de aanleg van een Campusroute niet nodig is. Het Platform heeft een  Zienswijze ingediend tegen de Notitie Rijkweidte en Detailniveau (NRD) die uitgaat van een Campusroute als enige optie.voor het vermeende bereikbaarheidsprobleem van Wageningen.

Hier vindt u het verslag van de thema-avond over houtrook, overlast en gezondheid op 5 oktober 2017 en de bijbehorende presentaties: LongfondsHoutrookWageningen2017Houtrook vanuit het perspectief van de gemeente AmersfoortPresentatie kachelbranche. Zie hier meer  Achtergrondinformatie met links naar andere documenten.

Hier vindt u het  verslag van de  thema avond over dunnefilm zonnepanelen en luchtwaterwarmtepompen op 11 juni 2015 en de bijbehorende presentaties: Presentatie Eigenenergie net over dunnefilm zonnepanelen _ MichaelPresentatie Lucht-Water Warmte Pompen Arie kalkman TNOPresentatie realisatie energie ambities Wageningen Mieke Oostra.

Met de Lokale Duurzaamheidsmeter peilde het Platform tussen 2002 en 2014 voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen de stand van zaken in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Zie onze aanbevelingen voor meer duurzaamheid in Wageningen in het laatste verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en in de samenvatting ervan. Nu bestaat deze duurzaamheidsmeter niet meer.

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

=========================================

Lokale agenda

Voor details zie de Lokale agenda

======================================================

‘Campusroute’ door het Binnenveld?

De provincie Gelderland wil een nieuwe autoweg aanleggen door het Binnenveld, de zogenaamde ‘Campusroute’. Het Binnenveld is een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit; een gebied waar veel mensen van genieten. De beoogde autoweg loopt door dit fraaie gebied, langs beschermd stiltegebied, door beschermd open landschap, dicht langs de rustige woonwijk Noordwest èn dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Deze autoweg zal een grove en onherstelbare aantasting van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden in het Binnenveld en het Dassenbos betekenen.

Wageningen Goed op Weg (WGOW) is een coalitie van verschillende groepen in Wageningen, waaronder het Platform, die zich zorgen maken over deze plannen. De weg biedt volgens hen geen oplossing biedt voor het ‘probleem’ – de slechte bereikbaarheid van Wageningen – een ‘probleem’ dat bovendien niet of nauwelijks bestaat. Bovendien zijn er andere, minder ingrijpende oplossingen mogelijk, zoals de door WGOW ontwikkelde  ‘draagvlakvariant’. De vrees bestaat ook dat de campusroute juist meer sluipverkeer zal aantrekken.

Teken de petitie: geen autoweg door het binnenveld en vraag daarmee de provincie Gelderland af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!

CAMPUSROUTE NEE! MAILINGLIJST: Tegenstanders van het Rondje Campus die actief betrokken willen zijn bij activiteiten die worden ontwikkeld, kunnen zich hier aanmelden voor de mailinglijst. Wij houden je dan op de hoogte:

======================================================

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op twitter  en youtube.

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. Voor meer informatie bekijk onze vacaturepagina

Het Platform hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in onze Privacy verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren u om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Lees verder