Welkom op onze website!

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de zich inzetten voor een duurzame samenleving, om te beginnen in Wageningen. Wij zoeken daarin de balans tussen een duurzaam leefmilieu, en sociaal en economisch welzijn van iedereen. Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden of duurzaamheidscafé’s, onderneemt speciale campagnes, en stuurt af en toe een nieuwsbrief (aanmelding nieuwsbrief).

Klimaat/donut cafés: Sinds oktober 2021 organiseert het Platform samen met de Wageningse Klimaatcoalitie maandelijkse klimaat/donut café’s, iedere eerste woensdag van de maand in ‘Thuis’. De opzet is een lezing/presentatie over een actueel onderwerp en/of sociale of duurzame initiatieven in Wageningen.

Het eerstvolgende Klimaat/donut café is op woensdag 7 december 2022 (Uitnodiging volgt nog)en zal gaan over Mobiliteit. De bijeenkomst wordt gehouden in ThuisStationsstraat 32 Wageningen, van 19.30-21.30h. Je bent van harte welkom!

Klimaatcafé 2 november 2022: Peulvruchten: wat is hun rol in de eiwittransitie en een duurzaam landbouwsysteem (presentatie); Uitnodiging Klimaatcafé 2 november 2022 (eiwittransitie: hoe kunnen wij daar aan bijdragen en welke rol kan lupine daar in spelen?);

LUPINE ACTIEMAAND DECEMBER / LUPINE ACTION MONTH DECEMBER
Lees meer over de voordelen van lupine en alle acties in de stad in de maand december in de Lekker Lupine FolderRead more about the advantages of Lupine and all actions around Lupine in the month December in the Delicious Lupine leaflet
KOM LUPINE PROEVEN / COME AND TASTE LUPINE
Maak in december kennis met de smaak van lupine en bezoek ons op de markt:
• Green Friday, 25 november van 13:00 -17:00 uur, rond de fontein
• Op zaterdag 26 november + 3, 10, 17, 24 december

Stadslab Burgermeetnetwerk Luchtkwaliteit: in een volle Bblthk werd op 31 oktober een start gemaakt met een initiatief om een burgermeetnetwerk luchtkwaliteit in Wageningen te realiseren. Al meer dan 60 mensen willen meedoen met fijnstof concentraties meten. Dit is vooral ingegeven vanwege de toenemende bezorgdheid over houtrookoverlast en de zorg idat dit komende winter sterk zal toenemen. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door Stadslab (de Bblthk), Platform Duurzaam Wageningen en Bert Heusinkveld (zie Presentatie_Heusinkveld) van de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR. Voor meer details zie het artikel in de Stad Wageningen: Burgermeetnetwerk luchtkwaliteit van start. Meedoen kan nog! Aanmelden via info@duurzaamwageningen.nl.

Voor meer Platform activiteiten en verslagen en/of presentaties van vorige klimaatcafé’s zie de PDW activiteiten pagina!

Wie doet wat in Wageningen? link

In het schema kun je zoeken op de naam van een organisatie of een onderwerp. Iedere keer vullen we ons overzicht aan. Mocht je een initiatief kennen dat er nog niet opstaat, dan horen we dat graag van je. En wil je je eigen initiatief aanmelden of er beter op zetten? Neem dan contact op via info@duurzaamwageningen.nl.

Voorheen verzorgde het Platform een lokale agenda, die nu door de gemeente Wageningen verzorgd wordt: Duurzame activiteiten agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op TwitterFacebook en Youtube!

Wij zijn een stichting zonder subsidie, een bijdrage aan de kosten van activiteiten is meer dan welkom! Deze kunt u storten op reknr: NL41 TRIO 0320 5129 08 t.n.v. St. Platform Duurzaam Wageningen. Bij voorbaat onze dank!

Repair Café in Ons Huis

Iedere 1e en 3e vrijdag van de maand staan deskundige vrijwilligers, van 13.30 – 16.00 uur, klaar om uw kapotte spullen te repareren. U bent van harte welkom met elektrische apparaten, verlichting, speelgoed, kleding enz. De reparatie is gratis, u betaalt alleen eventuele materiaalkosten. Aanmelden kan door te bellen naar 0317  41 33 77 of aan de balie van Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 2 Wageningen.

======================================================

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. 

Het Platform hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in onze Privacy verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren u om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Lees verder