Welkom op onze website!

 

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de verduurzaming van Wageningen willen bevorderen. Wij zoeken daarin een balans tussen de drie dimensies van duurzaamheid: sociale duurzaamheid (‘people’), een duurzaam leefmilieu (‘planet’) en economische duurzaamheid (‘profit’ of ‘prosperity’). Het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten zijn daarbij van groot belang. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de jaarlijkse ‘duurzaamheids’-activiteiten op de Wageningse Molenmarkt in september en de Duurzaamheidspagina in de Stad Wageningen. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden, onderneemt speciale campagnes en maakt lokale duurzaamheidsactiviteiten, natuurlijk ook van andere organisaties, bekend op de Lokale agenda. Daarnaast ondersteunt het Platform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat gaat onder meer om de campagnes rond ‘Wageningen klimaatneutraal in 2030’ en ‘Wageningen woont Duurzaam’. Met de Lokale Duurzaamheidsmeter peilt het Platform voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen de stand van zaken in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Zie onze aanbevelingen voor meer duurzaamheid in Wageningen in het verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en in de samenvatting ervan.Hier vindt u het verslag van de thema-avond over houtrook, overlast en gezondheid op 5 oktober 2017 en de bijbehorende presentaties: LongfondsHoutrookWageningen2017Houtrook vanuit het perspectief van de gemeente AmersfoortPresentatie kachelbranche. Zie hier meer  Achtergrondinformatie met links naar andere documenten.

Hier vindt u het  verslag van de  thema avond over dunnefilm zonnepanelen en luchtwaterwarmtepompen op 11 juni 2015 en de bijbehorende presentaties: Presentatie Eigenenergie net over dunnefilm zonnepanelen _ MichaelPresentatie Lucht-Water Warmte Pompen Arie kalkman TNOPresentatie realisatie energie ambities Wageningen Mieke Oostra.

 

======================================================

Lokale agenda

Donderdag 5 oktober 2017 19.30 uur: Debatavond over houtrook, Stadhuis Wageningen, 19.30 uur Achtergrondinformatie

Zaterdag 7 oktober: de Dag van de Wageningse Eng, van 10.00 tot 17.00 uur op “De Brink”. Wageningse Eng

Donderdag 12 oktober 2017, 19.00-20.30 uur, Banenmarkt vrijwilligerswerk in de Bblthk

Voor details zie de Lokale agenda

======================================================

Nieuwe autoweg door Binnenveld?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. Het college wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier. De nieuwe autoweg heeft grote negatieve effecten op de leefomgeving, maar het gemeentebestuur gaat daaraan voorbij en laat de geraamde kosten de doorslag geven. Het college gaat hiermee ook voorbij aan door inwoners en maatschappelijke organisaties aangedragen oplossingen, en aan alternatieven zoals de ‘Ruggengraat’ en de ‘Geoptimaliseerde Sobere variant’, die het buitengebied van Wageningen niet aantasten. Wilt u ook dat de gemeente negatieve effecten op de omgeving en het leef-, woon- en werkklimaat wèl mee neemt in hun overwegingen, en meer duurzame alternatieven in overweging neemt?

Teken dan deze petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!

======================================================

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op twitter  en youtube.

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. Voor meer informatie bekijk onze vacaturepagina