Welkom op onze website!

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de zich inzetten voor een duurzame samenleving, om te beginnen in Wageningen. Wij zoeken daarin de balans tussen een duurzaam leefmilieu, en sociaal en economisch welzijn van iedereen. Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden of duurzaamheidscafé’s, onderneemt speciale campagnes, en stuurt af en toe een nieuwsbrief (aanmelding nieuwsbrief).

Klimaat/donut cafés: Sinds oktober 2021 organiseert het Platform samen met de Wageningse Klimaatcoalitie maandelijkse klimaat/donut café’s, iedere eerste woensdag van de maand in ‘Thuis’. De opzet is een lezing/presentatie over een actueel onderwerp en/of sociale of duurzame initiatieven in Wageningen. Het eerstvolgende Klimaat/donut café is op woensdag 1 juni 2022 en zal gaan over buurtinitiatieven in Wageningen om zelf gezamenlijk voor een duurzame energievoorziening te zorgen. De bijeenkomst wordt gehouden in ThuisStationsstraat 32. 6701 AM  Wageningen, van 19.30-21.30h.

Presentaties klimaatcafé 11 mei 2022: Updates uit derde IPCC rapport, Presentatie Wagenings Groenboek ,Jori Lamboo en zijn duurzame bedrijf Greenside, Flyer Greenside.

Voor meer Platform activiteiten en verslagen en/of presentaties van vorige klimaatcafé’s zie de PDW activiteiten pagina!

Inventarisatie Anders Wonen: Alternatieve woonvormen? In Wageningen heb je veel groepen die zich met alternatieve woonvormen bezig houden zoals de Knarrenhof, Tiny houses, de Beuk, SAWA, Centraal Wonen. Toch wordt lang niet iedereen bereikt. Het Platform Duurzaam Wageningen wil graag weten hoe groot de behoefte is aan andere woonvormen in Wageningen. En, hoe men het liefste zou willen wonen. Daarom hebben we een enquete opgesteld. Behoor jij ook tot deze mensen, of ken jij iemand die dat doet? Vul dan deze enquete voor 15 mei in en/of geef de link door aan bekenden die op zoek zijn naar andere woonvormen. 

VERKIEZINGSDEBAT DUURZAAMHEID 28-2-2022

Op 16 maart waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. Waar willen de verschillende partijen zich voor willen inzetten na de verkiezingen op het gebeid van duurzaamheid? Doorgaan met groei als het hoogste doel? Of juist duurzame grenzen aan groei stellen en gaan voor ‘bloei’? Om dat te weten te komen organiseerde het Platform Duurzaam Wageningen weer een Duurzaamheidsdebat, op 28 februari in de Bblthk waar vertegenwoordigers van alle partijen met elkaar en met het publiek in debat gingen over de thema’s ‘Geen groei maar Bloei‘, Wonen, en ‘Smart City’ (digitalisering), zie Programma, meer informatie en Verslag van het duurzaamheidsdebat 28-2-2022.

Er werd een relatie gelegd met de Donut economie van Kate Raworth, dat o.a. in Amsterdam omarmd is als economisch model voor de stad. De ‘donut’ is een circulair economisch model voor duurzame ontwikkeling tussen het sociale fundament en de ecologische begrenzing, zowel op lokaal als op mondiaal niveau, om zo het welzijn van mens en natuur te laten ‘bloeien’.

Wie doet wat in Wageningen? link

In het schema kun je zoeken op de naam van een organisatie of een onderwerp. Iedere keer vullen we ons overzicht aan. Mocht je een initiatief kennen dat er nog niet opstaat, dan horen we dat graag van je. En wil je je eigen initiatief aanmelden of er beter op zetten? Neem dan contact op via info@duurzaamwageningen.nl.

Voorheen verzorgde het Platform een lokale agenda, die nu door de gemeente Wageningen verzorgd wordt: Duurzame activiteiten agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op TwitterFacebook en Youtube!

======================================================

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. 

Het Platform hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in onze Privacy verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren u om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Lees verder