Welkom op onze website!

 

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de verduurzaming van Wageningen willen bevorderen. Wij zoeken daarin een balans tussen de drie dimensies van duurzaamheid: sociale duurzaamheid (‘people’), een duurzaam leefmilieu (‘planet’) en economische duurzaamheid (‘profit’ of ‘prosperity’).

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: het Platform Duurzaam Wageningen organiseerde samen met de Bblthk woensdagavond 7 maart het vierjaarlijkse Duurzaamheidsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd, inclusief alle wethouders. Alle partijen hechten aan duurzaamheid, maar de keuzes die ze daarin maken zijn soms heel verschillend. Daarover gingen we deze avond met hen in debat. Het was een spannende en geanimeerde avond. We presenteerden ook de eerste resultaten van de Duurzaamheidsenquête bekend plus de standpunten van de partijen gerelateerd aan duurzaamheidsvragen. Voorafgaand aan het debat, toonden bewoners van Wageningse ‘Klimaatstraatfeest’ straten in een powerpoint presentatie wat ze allemaal gedaan hebben om zo veel mogelijk energie te besparen. Een uitgebreider verslag volgt spoedig.

Gemeenteraadverkiezingsdocumenten: Resultaten Duurzaamheidsenquête; Duurzaamheidsstandpunten politieke partijenPitches stelling windmolens of zonneparken; Pitches stelling lineaire of circulaire economieCampus rondweg – proces tot nu toe; Pitches stelling campusrondweg of andere oplossingen; Beknopt verslag PDW Duurzaamheidsdebat Wageningen 7 maart 2018

Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten zijn daarbij van groot belang. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de jaarlijkse ‘duurzaamheids’-activiteiten op de Wageningse Molenmarkt in september en de Duurzaamheidspagina in de Stad Wageningen. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden, onderneemt speciale campagnes en maakt lokale duurzaamheidsactiviteiten, natuurlijk ook van andere organisaties, bekend op de Lokale agenda. Daarnaast ondersteunt het Platform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat gaat onder meer om de campagnes rond ‘Wageningen klimaatneutraal in 2030’ en ‘Wageningen woont Duurzaam’. Met de Lokale Duurzaamheidsmeter peilde het Platform voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen de stand van zaken in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Zie onze aanbevelingen voor meer duurzaamheid in Wageningen in het verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en in de samenvatting ervan. Nu bestaat deze duurzaamheidsmeter niet meer.

Volg ons ook op onze Facebook pagina, en op twitter!

Hier vindt u het verslag van de thema-avond over houtrook, overlast en gezondheid op 5 oktober 2017 en de bijbehorende presentaties: LongfondsHoutrookWageningen2017Houtrook vanuit het perspectief van de gemeente AmersfoortPresentatie kachelbranche. Zie hier meer  Achtergrondinformatie met links naar andere documenten.

Hier vindt u het  verslag van de  thema avond over dunnefilm zonnepanelen en luchtwaterwarmtepompen op 11 juni 2015 en de bijbehorende presentaties: Presentatie Eigenenergie net over dunnefilm zonnepanelen _ MichaelPresentatie Lucht-Water Warmte Pompen Arie kalkman TNOPresentatie realisatie energie ambities Wageningen Mieke Oostra.

 

======================================================

Lokale agenda

Dinsdag 20 februari: 19.30 uur: Natuur- en Landschap debatavond van Mooi Wageningen in de Bblthk.

Woensdag 7 maart: PDW Duurzaamheidsdebat, van 19.30 tot 22.30 uur in de Bblthk. 

Voor details zie de Lokale agenda

======================================================

Nieuwe autoweg door Binnenveld?

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. Het college wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier. De nieuwe autoweg heeft grote negatieve effecten op de leefomgeving, maar het gemeentebestuur gaat daaraan voorbij en laat de geraamde kosten de doorslag geven. Het college gaat hiermee ook voorbij aan door inwoners en maatschappelijke organisaties aangedragen oplossingen, en aan alternatieven zoals de ‘Ruggengraat’ en de ‘Geoptimaliseerde Sobere variant’, die het buitengebied van Wageningen niet aantasten. Wilt u ook dat de gemeente negatieve effecten op de omgeving en het leef-, woon- en werkklimaat wèl mee neemt in hun overwegingen, en meer duurzame alternatieven in overweging neemt?

Teken dan deze petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!

======================================================

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op twitter  en youtube.

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. Voor meer informatie bekijk onze vacaturepagina


 

 

 

 

Lees verder