Onze activiteiten

Kernactiviteiten Voor het bevorderen van uitwisseling van informatie, afstemming van activiteiten en bevordering van de discussie over strategie en concrete activiteiten gericht op een duurzame samenleving organiseren we regelmatig een thema-avond’en verspreiden we nieuwsbrieven. Ook worden er speciale campagnes gevoerd of ad hoc activiteiten, vaak samen met andere maatschappelijke groepen in Wageningen.

Duurzaamheidscafés / thema-avonden Het Platform organiseert regelmatig duurzaamheidscafés of thema-avonden over een actueel “duurzaam” onderwerp. Deskundige sprekers geven invulling aan de avond en ondersteunen discussies over het thema. Na afloop kan er nageborreld worden. Actuele thema’s zijn de energietransitie, het klimaat, regionale voedselvoorziening, duurzaam bouwen en ecowijk. Sinds oktober 2021 organiseren we samen met de Wageningse Klimaatcoalitie maandelijkse klimaat/donut café’s. Het eerstvolgende klimaat/donut café is op dinsdag 11 januari 2022.

Regionale voedselvoorziening PDW zet zich al sinds 2004 in om de productie en consumptie van lokaal duurzaam voedsel te stimuleren. Zij doet dat door samenwerking met duurzame producenten in het Binnenveld en de Wageningse Eng en lokale winkeliers en andere organisaties die een directe verbinding willen maken tussen producent en consument. Voorbeelden zijn duurzame voedselproductie in en rond het Binnenveld i.s.m. Oregional en de Agrarische Natuurvereniging Binnenveld. Zie ook Streekwaar voor duurzaam, lokaal en gezond eten, en de (gemeente)pagina ‘Wageningen eet duurzaam‘.

Het Platform organiseert voorafgaand aan de gemeenteraadverkiezingen een Duuzaamheidsdebat met alle politieke partijen. In dit debat zijn er discussies met politici onderling, waarbij het publiek met kritische vragen de politici op scherp zet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal de Donut Economie van Kate Raworth centraal staan, een economisch model dat rekening houdt met de behoeftes van iedereen binnen de draagkracht van de aarde.

Activiteiten en verslagen van activiteiten:

Op 5 maart 2019 organiseerde het Platform i.s.m. andere organisaties een Engelstalige informatieavond over de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 in een goedgevulde Bblthk. Lees meer informatie over ontstaan, samenstelling en activiteiten van Waterschap Vallei en Veluwe, de prioriteiten van 6 partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen, en links naar de relevante websites en stemwijzers in het Verslag van de avond, en in de presentaties van Rob Jongman, van Rik Eweg, van Reindert Stellingwerff, en de pitches van de 6 partijen die 5 maart aanwezig waren in de Bblthk.

Donderdagmiddag 1 november 2018 organiseerde het Platform de Studiemiddag ‘Slimme mobiliteit zet Food Valley op voorsprong’ in het Orion gebouw op de campus. Het doel was een uitwisseling over de mogelijkheden van ‘slimme mobiliteit’ voor een  een duurzaam bereikbare Food Valley. In een levendige en speelse uitwisseling kregen sprekers van de Provincie Gelderland, valleigemeenten, de WUR, en het bedrijfsleven het woord. Ook natuur en landschapswaarden kregen een stem. Lees meer in dit Persbericht, het Verslag studiemiddag slimme mobiliteiten de presentaties van  Carlo Buise (Nijmegen), Samareh Bloemberg (FoodValley), Erna Maters (WUR) en Arnoud Neidig (Arcadis). Maandag 5 november presenteerde Wageningen Goed op Weg (WGoW) haar herziene en geactualiseerde draagvlakvariant, een variant waarbij d.m.v. aanpassingen aan bestaande infrastructuur ook een betere doorstroming wordt bereikt, maar dan zonder de (sluipverkeer) aanzuigende werking van extra asfalt. Dat deze, en andere varianten, niet mede onderzocht worden in de ontwerpateliers, is de reden dat het Platform, samen met de andere organisaties van WGoW, heeft besloten om niet uit de ontwerpateliers te stappen. Voor meer details lees de Verklaring van WGoW.

Een belangrijke activiteit van het Platform is het organiseren van een Duurzaamheidsdebat iedere vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 vond dit debat op 7 maart plaats. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd, en het was een spannende en geanimeerde avond. Voorafgaand aan de debatavond hadden we een Duurzaamheidsenquête georganiseerd, waarin we de mening van Wageningers vroegen t.a.v. een aantal duurzaamheidsvraagstukken. Tijdens de debatavond toonden bewoners van Wageningse ‘Klimaatstraatfeest’ straten in een Powerpoint presentatie wat ze allemaal gedaan hebben om zo veel mogelijk energie te besparen. De Wageningse deelnemers zijn uiteindelijk landelijk derde geworden van de 383 teams, een felicitatie waard!

Gemeenteraadverkiezings(debat)documenten (2018): Resultaten DuurzaamheidsenquêteDuurzaamheidsstandpunten politieke partijenPitches stelling windmolens of zonneparkenPitches stelling lineaire of circulaire economie; Campus rondweg – proces tot nu toe; Pitches stelling campusrondweg of andere oplossingen; Beknopt verslag PDW Duurzaamheidsdebat Wageningen 7 maart 2018:

Het Platform is ook actief in de coalitie ‘Wageningen Goed op Weg’ (WGOW). Dit is een coalitie van verschillende groepen in Wageningen, die zich zorgen maken over de plannen van de provincie Gelderland voor het aanleggen van de “Campusroute” door het kwetsbare Binnenveld, en een stiltegebied met daarin het Dassenbos. De coalie heeft gezamenlijk in februari 2016 alternatieven aangedragen, de ‘Draagvlakvariant, waarmee de aanleg van een Campusroute niet nodig is. Het Platform heeft een  Zienswijze ingediend tegen de Notitie Rijkweidte en Detailniveau (NRD) die uitgaat van een Campusroute als enige optie.voor het vermeende bereikbaarheidsprobleem van Wageningen.

Hier vindt u het verslag van de thema-avond over houtrook, overlast en gezondheid op 5 oktober 2017 en de bijbehorende presentaties: LongfondsHoutrookWageningen2017Houtrook vanuit het perspectief van de gemeente AmersfoortPresentatie kachelbranche. Zie hier meer  Achtergrondinformatie met links naar andere documenten.

Hier vindt u het  verslag van de  thema avond over dunnefilm zonnepanelen en luchtwaterwarmtepompen op 11 juni 2015 en de bijbehorende presentaties: Presentatie Eigenenergie net over dunnefilm zonnepanelen _ MichaelPresentatie Lucht-Water Warmte Pompen Arie kalkman TNOPresentatie realisatie energie ambities Wageningen Mieke Oostra.

Vragen en antwoorden Verkiezingsdebat Duurzaamheid 2014

  1. Stadspartij – antwoorden
  2. Groen Links – antwoorden
  3. D66 – antwoorden
  4. VVD – antwoorden

Met de Lokale Duurzaamheidsmeter peilde het Platform tussen 2002 en 2014 voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen de stand van zaken in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Zie onze aanbevelingen voor meer duurzaamheid in Wageningen in het laatste verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en in de samenvatting ervan. Nu bestaat deze duurzaamheidsmeter niet meer.

Toekomstatelier Duurzaam Wageningen 20 november 2013

  1. Verslag toekomstatelier Duurzaam Wageningen

Toekomstbeelden Wageningen 2040

  1. Toekomstbeelden Wageningen Duurzaam
  2. Bericht uit het verleden
  3. Wageningen in 2040

Volg ons ook op Facebook en Twitter en via onze Nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren via de website!

Heeft u nog vragen of ondersteuning nodig met een duurzaam initiatief neem gerust contact met ons op.

Geef een antwoord