Onze activiteiten

Kernactiviteiten Voor het bevorderen van uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten gebruiken we meerdere instrumenten: de Duurzaamheidspagina in de Stad Wageningen en voor de bevordering van de discussie over strategie en concrete activiteiten gericht op een duurzame samenleving organiseren we regelmatig een thema-avond. Ook worden er speciale campagnes gevoerd of ad hoc activiteiten, vaak samen met andere maatschappelijke groepen in Wageningen. Het Platform is ook actief op de jaarlijkse Molenmarkt in september.

Duurzaamheidscafés / thema-avonden Het Platform organiseert regelmatig duurzaamheidscafés of thema-avonden over een actueel “duurzaam” onderwerp, vaak samen met Transition Towns Vallei. Deskundige sprekers geven invulling aan de avond en ondersteunen discussies over het thema. Na afloop kan er nageborreld worden. Actuele thema’s zijn energie besparen, plaatsing van windmolens, regionale voedselvoorziening en duurzaam bouwen.

Regionale voedselvoorziening PDW zet zich al sinds 2004 in om de productie en consumptie van lokaal duurzaam voedsel te stimuleren. Zij doet dat door samenwerking met duurzame producenten in het Binnenveld en de Wageningse Eng en lokale winkeliers en andere organisaties die een directe verbinding willen maken tussen producent en consument. Voorbeelden zijn  Wageningse Weelde”, een zegeltjesspaaractie die het kopen van duurzame producten uit de streek aantrekkelijk maakt, en duurzame voedselproductie in en rond het Binnenveld i.s.m. Oregional en de Agrarische Natuurvereniging Binnenveld.

Duurzaamheidspagina Met de jaarlijkse Duurzaamheidspagina in de “Stad Wageningen” worden Wageningers geïnformeerd over wat er zich op het gebied van duurzaamheid afspeelt in hun gemeente. Ook geeft deze pagina de mogelijkheid aan maatschappelijke groepen om zich voor te stellen.

Lokale Duurzaamheidsmeter PDW beoordeelt de stand van zaken rond duurzaamheid met behulp van de landelijke Duurzaamheidsmeter voor gemeenten. Dit instrument geeft inzicht in het beleid, ambities en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dat geeft ons inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in Wageningen en in de gewenste inspanningen om daarmee verder te komen. Het Platform voert de Lokale Duurzaamheidsmeter één keer in de vier jaar uit in de aanloop van de Gemeenteraadsverkiezingen. U kunt de aanbevelingen voor meer duurzaamheid in Wageningen lezen in het verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en in de samenvatting. Voor meer informatie over de landelijke resultaten van de duurzaamheidsmeter zie de landelijke duurzaamheidsmeter.Het Platform organiseert voorafgaand aan de gemeenteraadverkiezingen ook een Duuzaamheidsdebat met alle politieke partijen. In dit debat zijn er discussies met politici onderling, waarbij het publiek met kritische vragen de politici op scherp zet.

PDW en de gemeente Wageningen Het PDW draagt graag bij aan de duurzame campagnes van de gemeente, bijvoorbeeld aan de campagne ‘Wageningen Klimaatneutraal in 2030’. Het doel van deze campagne is om Wageningen te verduurzamen in energieverbruik waarbij de bewoners een essentiële rol spelen.

Website en sociale media Een actueel overzicht van duurzame activiteiten, lokale en andere duurzaamheids-nieuwtjes, zijn te vinden op onze website (www.duurzaamwageningen.nl) en in een maandelijkse Nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren via de website. Ook zijn we op social media zoals Twitter, Facebook en Youtube te vinden.

Heeft u nog vragen of ondersteuning nodig met een duurzaam initiatief neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie