Duurzaamheid

Bij Duurzaamheid gaat er vooral om dat de behoeften van de huidige generaties worden bevredigd zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties aan te tasten.

groeneaarden

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over de ecologische, sociale en economische consequenties van ons handelen. Onze behoefte aan onderdak, water, voedsel, recreatie, medicijnen, enzovoort, beïnvloeden natuur en milieu, ecologie en sociale omgeving. Dit betekent een voortdurend zoeken naar evenwicht en integratie van die drie aspecten. Bij duurzaamheid gaat het ook om het ‘rondmaken’ en stimuleren van kringlopen, en om het ontwikkelen van een bewustzijn van de problemen die voortkomen uit ons handelen en hoe die niet afgewenteld mogen op anderen hier of elders op de wereld of op toekomstige generaties.

Visie op duurzaamheid en Wageningen
Bij een duurzaam Wageningen stellen we ons voor dat de Wageningse burgers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te voorzien in hun behoeften op een manier die mensen na ons en ver weg van ons niet benadeelt bij het voorzien in hún behoeften. Dat betekent dat burgers op een respectvolle manier willen omgaan met de wereld en alles wat daarop leeft. Het betekent ook dat ze daar ook werkelijk naar handelen, in al hun rollen: burger, consument, ouder, recreant, werknemer of werkgever. Dat bewustzijn zou op allerlei manieren in onze Wageningse samenleving tot uitdrukking kunnen komen. Bijvoorbeeld in een laag energie- en waterverbruik van huishouden en bedrijven, in het beperken en scheiden van afval en in een duurzaam koopgedrag. De detailhandel speelt daarop in met het aanbod en de bedrijfsvoering. Innovaties maken de ontwikkeling tot een duurzame samenleving mogelijk en economisch en sociaal haalbaar. Bij alle Wageningse bedrijven is duurzaam ondernemen het uitgangspunt. In het onderwijs is ‘leren voor duurzaamheid’ een vanzelfsprekendheid. Duurzame recreatievormen staan op een hoog niveau en zijn voor iedereen bereikbaar. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte op duurzame wijze en zorgt voor behoud en bevordering van de ecologische waarden binnen de gemeente. Sociale rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel en de zorg voor zwakkere groepen in de samenleving is groot. Binnen en buiten de universiteit wordt gewerkt vanuit respect voor levende wezens en voor de aarde. Dat duurzame Wageningen zal een voorbeeldfunctie hebben en een uitstraling naar de wijde omgeving, regionaal, nationaal en zelfs internationaal.

De Donut Economie van Kate Raworth, een economisch model dat rekening houdt met de basis behoeftes van iedereen binnen de draagkracht van de aarde zien wij als een manier waarop onze visie vorm gegeven zou kunnen worden in Wageningen.

Wil je meer weten over de donuteconomie, kijk dan op Kate Raworth website. Kate Raworth heeft een aantal masterclasses gegeven voor Ubiquity University over de donuteconomie die als je tijd hebt zeker de moeite waard zijn te luisteren. Minder tijd? Hier staan een aantal korte filmpjes die duidelijk uitleggen waar het in de donut economie om gaat.

Tips voor thuis

Wat kunt U zelf doen? Er gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid in de wereld, in Nederland  en ook in Wageningen. Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan een  duurzame wereld?

Met een  paar simpele maatregelen kunt u 10 tot 35 procent op de energierekening  besparen, vaak zonder in te leveren op comfort. Misschien neemt u al een  aantal of zelfs het merendeel van onderstaande maatregelen:

 • Plaats de koelkast niet in de zon, tegen de radiator of de oven en zet de vriezer niet kouder dan -18°C
 • Gebruik waslijn of droogrek i.p.v. wasdroger wanneer mogelijk
 • Gebruik spaar- of ledlampen, laat lichten niet onnodig aan
 • Draai alleen volle vaatwasmachines of was met de hand af
 • Draai alleen volle wasmachines, doe geen kookwas
 • Kook met weinig water en met deksel op de pan
 • Zet tijdig de verwarming laag voor u naar bed of weg gaat
 • Doe ramen en ‘s avonds de gordijnen dicht als de verwarming aan is
 • Trek warmere kleren aan i.p.v. de  verwarming hoger te zetten
 • Ga zuinig met warm water om, douche niet  langer dan nodig is
 • Draai de verwarming uit in ruimtes die u  niet gebruikt
 • Probeer een lagere dosering wasmiddel in  de vaatwasmachine
 • Gebruik een thermoskan om uw koffie warm  te houden

Ook zijn er veel mogelijkheden om uw  waterverbruik terug te dringen, met positieve gevolgen voor uw  waterrekening:

 • Gebruik waterbesparende douchekop en thermostaatkraan
 • Laat de kraan niet onnodig laten lopen (bv. tijdens tanden poetsen en scheren)
 • Repareer lekkende kranen, doorstromende stortbakken e.d. zo snel mogelijk
 • Installeer waterzuinige stortbak(ken),  met stopknop
 • Was de auto m.b.v. een emmer i.p.v. tuinslang of hogedrukreiniger
 • Vang regenwater op en gebruik dit voor tuin- en kamerplanten en autowassen
 • Gebruik het toilet niet als afvalbak

Op de volgende manieren kunt u uw afval  beperken:

 • Koop producten zonder of in recyclebare of hervulbare verpakkingen
 • Gebruik afbreekbare schoonmaakmiddelen
 • Gooi afval zo veel mogelijk gescheiden weg. De Gemeentegids geeft hierover uitgebreidinformatie
 • Breng meubels, boeken, kleding, schoenen, speelgoed, huishoudelijke artikelen, apparaten en andere huisraad die nog bruikbaar zijn naar Emmaus / Regenboog.
 • Huishoudelijke apparaten waar iets aan  mankeert maar die misschien nog gerepareerd kunnen worden kunt u naar een speciale container van Emmaus brengen op de vuilstortplaats. Zij kijken  dan wat er nog gerepareerd en hergebruikt kan worden.

Als consument:

 • Kies energie- en/of  waterzuinige apparaten
 • Neem ‘groene’ stroom (vaak niet duurder  dan gewone stroom)
 • Koop zoveel mogelijk voedsel van het   seizoen en uit eigen regio
 • Eet minder vlees of probeer alternatieven  voor vlees
 • Koop milieu- en diervriendelijk  geproduceerde producten (bv. voedsel en textiel met EKO keurmerk)
 • Producten die mensen uit de Derde Wereld  een menswaardig bestaan garanderen (bv. Max Havelaar  producten)
 • Koop zo min mogelijk wegwerpartikelen
 • Kies een zuinige auto en rij zuinig, of  maak gebruik van een deelauto, wheels4all bijvoorbeeld.
 • Beperk  uw autogebruik als het kan, bv. door de fiets te nemen of het openbaar  vervoer, te carpoolen enz.

Geef een antwoord