Lokale agenda

Donderdag 15 november: informatieavond over oprichting grond-coöperatie voor de Eng. Locatie: WING, Hollandseweg 7E, Wageningen, 19:30h: Naar analogie van enkele andere coöperaties, waarbij burgers geld inleggen in grond in hun regio, zal er een coöperatie worden opgericht voor de Eng, te beginnen met een concreet perceel. Idee is dat burgers € 5000 euro per certificaat kunnen ineggen (beleggen) en met elkaar dan steeds een nieuw stuk grond van de coöperatie kunnen maken. De coöperatie heeft als doel: Gronden te verwerven met de inleg van de leden,  om het duurzaam gebruik van deze gronden door bij voorkeur biologisch agrarische bedrijven mogelijk te maken ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige voedselproductie en biodiversiteit op de Wageningse Eng. De coöperatie ontvangt pacht voor het ter beschikking stellen van deze gronden. De coöperatie wil medeverantwoordelijkheid van burgers met betrekking tot de voedselproductie bevorderen, en natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen ondersteunen op de Wageningse Eng en overige door de coöperatie te verwerven gronden. Geïnteresseerden kunnen langs komen op 15 november om 19.30 bij WING, Hollandseweg 7E, Wageningen. Meer info over vergelijkbare coöperaties: zie www.binnenveldsgoed.nl  of http://dehooilanden.nl/hooilanden-lancooperatie of https://www.remeker.nl/landfonds/

Maandag 19 november: bijeenkomst ‘bescherm mens en natuur tegen laagvliegen!’ Locatie: stadhuis van Wageningen (Markt 22), 19.45 tot 22.00 uur.   Werkgroep Vliegverkeerd Wageningen, een initiatief van bezorgde inwoners van Wageningen, nodigen u uit voor een bijeenkomst over Vliegveld Lelystad en laagvliegen, op maandag 19 november in het stadhuis van Wageningen. Schiphol zit vol en gaat daarom uitbreiden naar Vliegveld Lelystad. Maar het gebruikelijke, hoge luchtruim zit ook al vol. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ziet als ‘oplossing’ dat vliegtuigen van en naar Lelystad tijdelijk gaan laagvliegen over grote delen van Nederland, ook over Wageningen. Laagvliegen echter veroorzaakt veel nadelen voor mens en natuur zoals extra geluidsoverlast en uitstoot. Volgens de minister zal het laagvliegen zo’n drie jaar duren, maar zekerheid over een einddatum kan ze niet geven. Het hoge luchtruim is immers vol, overvol zelfs. Wethouder Peter de Haan zal deze avond vertellen wat B & W van Wageningen doen om het laagvliegen tegen te houden. Jos Reijnen (adjunct-directeur Gelderse Milieu Federatie) vertelt meer over de achtergrond en nadelen van het laagvliegen. Robert Tieskens (voorzitter Stichting Red de Veluwe) bespreekt acties die tegen het laagvliegen plaats vinden, met name richting de minister en de Tweede Kamer. Ook komt aan de orde wat bewoners zélf kunnen doen tegen laagvliegen. Wilt u meer weten over het laagvliegen? Wilt u uw stem laten horen en meedoen aan het gesprek? Iedereen is van harte welkom: bezorgde bewoners, gemeenteraadsleden, mensen van natuur- en milieuorganisaties en politieke partijen. Toegang gratis.

Woensdag 28 november: Groene Netwerkborrel. Netwerkborrel voor alle groene doeners en denkers in Wageningen, om elkaar te leren kennen en te kijken waar we kunnen samenwerken of elkaar kunnen versterken. Op 28 november is de eerste editie, in de Binnenstadwinkel op de Markt, van 19.30 tot 21.30 uur. Voel je je aangesproken als groene doener of denker? Kom dan ook! Vereniging Mooi Wageningen zorgt voor koffie, thee en andere versnaperingen. Zij organiseren de Groene Netwerkborrel samen met Machteld Speets, oud-organisator van de Wageningse Beursvloer. Woensdag 28 november 2018, 19.30-21.30 uur, Binnenstadwinkel op de Markt, Wageningen (vlakbij de fontein). Meer weten? Mail Mooi Wageningen dan even.

Landelijke (duurzame) Aktie Agenda: De Aktie Agenda http://www.aktieagenda.nl

Voor activiteiten en evenementen in Wageningen, zie proefwageningen.nl

Geef een reactie