Lokale agenda

Woensdag 7 maart 19.30 uur: PDW Duurzaamheidsdebat, Bblthk Wageningen. Het Platform organiseert samen met de Bblthk op 7 maart 2018 het vierjaarlijkse Duurzaamheidsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd, inclusief alle wethouders als vertegenwoordigers van hún partij. Dit geeft het belang aan dat alle partijen aan duurzaamheid hechten. Maar dat betekent niet dat ze ook dezelfde politieke keuzes maken. We gaan deze avond met de partijen in debat over zaken waar de meningen over verdeeld zijn: kiezen de partijen voor zonneparken of windmolens in het buitengebied? Willen ze doorgaan met ongebreidelde groei of zich juist inzetten voor ombuigen naar circulaire economie? Meegaan met de rondweg of toch inzetten op andere oplossingen? Met de door het Platform uitgevoerde Duurzaamheidsenquête is het draagvlak gepeild voor verschillende keuzes. Tijdens de debatavond wordt een samenvatting van de uitkomsten gegeven. Niet alleen politici, maar ook Wageningse burgers nemen initiatieven en zetten zich in voor duurzaamheid en het klimaatneutraal maken van Wageningen, om te beginnen in hun eigen straat. Dit doen zij onder de vlag van ‘klimaatstraatfeest’. Dit is een soort landelijke competitie waar meerdere straten in Wageningen aan meedoen of hebben meegedaan. Door hun inspanningen staat Wageningen hoog in de ranglijst en is Wageningen zelfs een ‘gouden ster gemeente’. Wat onze ‘klimaatstraten’ allemaal gedaan hebben zal vanaf half 8 vertoond worden in de Bblthk. Om 8 uur begint het debat, Jelle de Gruyter zal het debat leiden,

Landelijke Aktie Agenda: De Aktie Agenda http://www.aktieagenda.nl

Geef een reactie