Lokaal nieuws

Geen autoweg door het Binnenveld!

Wageningen 7 mei 2017 – Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. De autoweg loopt door langs het beschermde stiltegebied Binnenveld, door beschermd open landschap, dicht langs de woonwijk Noordwest en dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Het college wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier.

De nieuwe autoweg heeft grote negatieve effecten op de leefomgeving, zoals adviesbureau RHDHV vaststelde. Het gemeentebestuur gaat daaraan voorbij en laat de geraamde kosten de doorslag geven. Met dit voorstel gaat het college ook voorbij aan door inwoners en maatschappelijke organisaties aangedragen oplossingen, en aan alternatieven zoals de ‘Ruggengraat’ en de ‘Geoptimaliseerde Sobere variant’ die het buitengebied van Wageningen niet aantasten.

Veel inwoners en maatschappelijke organisaties van Wageningen, verenigd in ‘Wageningen goed op weg’, zijn van mening dat het wel degelijk mogelijk is om de bereikbaarheid van stad en campus te verbeteren op andere manieren waarbij infrastructurele werken de laatste oplossing zijn in plaats van de eerste, en de kwaliteit en waarden van het Binnenveld niet aangetast worden. Zij roepen de gemeente op om negatieve effecten op de omgeving en het leef-, woon- en werkklimaat wèl mee te nemen in hun overwegingen, o.a. door verbetering van het openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, en het terugdringen van snelwegsluipverkeer en onnodig autogebruik, en meer duurzame alternatieven in overweging te nemen.

Bent u het daarmee eens?

Teken dan deze petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!

COÖPERATIE BINNENVELDS GOED

Wageningen 15 februari 2016 – Draagt u het Binnenveld een warm hart toe? Vindt u het belangrijk dat landbouw daar blijft? Wilt u lokale voedselproductie steunen in het Binnenveld? Dan is Coöperatie ‘Binnenvelds Goed’ iets voor ú. Grond is voor boeren en tuinders essentieel. Zonder grond geen productie en geen inkomsten. De coöperatie wil grond aankopen en verpachten aan boeren. Te beginnen met een perceel van 3,5 ha aan de Rijnsteeg voor biologische Boerderij De Hooilanden, Slagsteeg 20 in Bennekom van Lodewijk Pool en Floor de Kanter. U kunt meedoen door Binnenveldsdelen Rijnsteeg te kopen. Voordelen voor ú: houders van binnenveldsdelen worden mede-eigenaar van grond, met hen wordt een inlegovereenkomst getekend. U krijgt korting op producten die u koopt in de winkel van Boerderij de Hooilanden of op de huur van vergaderruimte of de kookstudio. Voordelen voor de boer: de boerderij pacht de grond voor een redelijke prijs. De boer kan daarom zijn geld optimaal investeren in andere bedrijfsmiddelen, zoals een diervriendelijke stal of een kaasmakerij. Ook is het bedrijf makkelijker overdraagbaar. Voordelen voor het Binnenveld: de grond die de coöperatie  verpacht wordt op een duurzame manier bewerkt: bodemkwaliteit, biodiversiteit etc. nemen toe. Er wordt natuur gerealiseerd en een wandelmogelijkheid voor een ommetje nabij Wageningen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Een nieuwe zonnecentrale bij MARIN! Doet u mee?

DSC_9002Wageningen feb. 2016: MARIN stelt een nieuw dak ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor geïnteresseerde Wageningers. Interesse? Stuur ons vrijblijvend een email als u geïnteresseerd bent! Bent u zelf niet geïnteresseerd of heeft u al zonnepanelen, laat het dan uw buurman of buurvrouw weten.

Stuur de email naar: info@wageningenopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin u geïnteresseerd bent

ACHTERGROND: De zonnecentrale van Wageningen op Zon op de diepwatertank bij MARIN draait inmiddels 4,5 maand naar verwachting. Aanvankelijk is dit project opgestart als ‘zogenaamd postcoderoosproject, waarbij deelnemers die in de nabijheid van de zonnecentrale wonen gebruik kunnen maken van energiebelastingkorting op de energienota. Omdat maar weinig MARIN medewerkers in de postcodegebieden rond het MARIN wonen hebben destijds weinig MARIN medewerkers zich kunnen inschrijven voor deelname. Toen het project gebruik ging maken van SDE+ subsidie en deelname niet meer afhankelijk was van het postcodegebied was het project al volgeschreven. Om ook MARIN medewerkers de kans te geven deel te investeren in ‘eigen’ duurzame stroomopwekking op het dak bij MARIN, stelt MARIN het dak van het SMB bassin ter beschikking voor een nieuwe zonnecentrale. Een nieuwe projectcoöperatie MARIN op Zon is inmiddels opgericht. Bij de inschrijving voor de nieuwe zonnecentrale krijgen MARIN medewerkers voorrang, maar er kunnen ook zonnestroomdelen beschikbaar komen voor andere geïnteresseerde Wageningers.

HOE WERKT HET? Een groot zonne-energiesysteem wordt opgesplitst in zonnestroomdelen. U koopt één of meer zonnestroomdelen om uw eigen stroom op te wekken. Een zonnestroomdeel levert jaarlijks 220-250 kWh op (een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh). De opgewekte stroom wordt verkocht aan een energieleverancier. Bij Wageningen op Zon bijvoorbeeld wordt de stroom aan Qurrent verkocht en de leden kunnen als ze dat willen hun ‘eigen’ duurzame stroom weer afnemen van Qurrent. Het exploitatieresultaat van de coöperatie uit de verkoop van stroom en subsidies wordt na aftrek van de kosten (bv. verzekeringen) jaarlijks naar rato aan de leden van de coöperatie uitbetaald [1]. De opgewekte stroom is live te volgen via internet. Je wordt lid van de energiecoöperatie MARIN op Zon en bent via de coöperatie mede-eigenaar van het zonnestroomsysteem.

WAAROM MEEDOEN?

  • Je kunt geen of onvoldoende zonnepanelen op je eigen dak plaatsen
  • 100% duurzaam: je wekt lokaal je eigen groene stroom op
  • Voordelig: met zonnestroomdelen ben je al snel goedkoper uit
  • Jaarlijks rendement op je investering in zonnepanelen

DE ZONNECENTRALE

De systeemgrootte van de zonnecentrale wordt aangepast op het aantal deelnemers. Met een systeem van 300 kW, bijvoorbeeld, kunnen minimaal 75 huishoudens hun volledige elektraverbruik van gemiddeld 3500 kWh per jaar opwekken.

VOORINSCHRIJVING

Om SDE+ subsidie aan te kunnen vragen bij rijksdienst RVO en de burgerparticipatiesubsidie van de Provincie Gelderland willen we door middel van een voorinschrijving graag weten of u geïnteresseerd bent om mee te  doen voor één of meerdere zonnestroomdelen. Het verplicht nog tot niets. Pas nadat er zekerheid gegeven kan worden over de financiering en de financiële consequenties zal er om een definitieve deelname worden gevraagd. In de tussentijd houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Stuur ons vrijblijvend een email als u geïnteresseerd bent. Bent u zelf niet geïnteresseerd of heeft u al zonnepanelen, laat het dan uw buurman of buurvrouw weten.

Stuur de email naar: info@wageningenopzon.nl onder vermelding van:
– vrijblijvende voorinschrijving zonnecentrale MARIN op Zon
– uw naam, adres en telefoonnummer
– een indicatie van het aantal zonnestroomdelen waarin u geïnteresseerd bent

[1] Bij Wageningen op Zon kostte een zonnestroomdeel netto €226 en bedraagt het verwachtte jaarlijks rendement 5%. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de zonnecentrale van MARIN op Zon is uiteindelijk afhankelijk van de te verkrijgen subsidies en komt naar verwachting uit tussen 3 en 5%. Dat is hoger dan het huidige rendement van uw spaarrekening.

Coöperatieve zonnecentrale op dak MARIN in bedrijf Unieke samenwerking inwoners en bedrijfsleven voor een duurzame stad

WAGENINGEN – 27 november  is het grootschalige zonne-energiesysteem van Coöperatie Wageningen op Zon op het grote dak van de diepwatertank van MARIN (het Maritiem Research Instituut Nederland) feestelijk in bedrijf genomen. 78 huishoudens verenigd in Coöperatie Wageningen op Zon hebben gezamenlijk de investering van 250.000 euro in de zonnepanelen gedaan. MARIN stelt het dak van deze maritieme testfaciliteit gratis ter beschikking. Wethouder klimaat Lara de Brito was erbij aanwezig en is zeer verheugd over het initiatief: “Dit project van Wageningen op Zon vormt een belangrijke bijdrage aan het streven van Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ik hoop dat er meer van dit soort initiatieven volgen waarbij inwoners en bedrijfsleven elkaar vinden en gezamenlijk grootschalige zonne-energieprojecten realiseren.” Het nieuwe zonnestroomsysteem van 722 zonnepanelen heeft een totaalvermogen van 200 kWp en gaat naar schatting ruim 170.000 kWh zonnestroom per jaar opbrengen, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van 50 huishoudens. Onder toeziend oog van wethouder Lara de Brito, Bas Buchner, directeur MARIN, en Frank Zegers, Coöperatie Wageningen op Zon, is het systeem in bedrijf genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst bij MARIN. Eerste coöperatieve zonne-energieproject in Wageningen: In Coöperatie Wageningen op Zon zijn 78 deelnemers verenigd die samen de investering opbrengen voor de 722 zonnepanelen. De coöperatie verkoopt de zonnestroom aan energieleverancier Qurrent en de opbrengst wordt jaarlijks uitgekeerd aan de leden. Coöperatie Wageningen op Zon heeft hiermee de primeur van het eerste coöperatieve zonnestroomsysteem van Wageningen. Frank Zegers, initiatiefnemer van Coöperatie Wageningen op Zon, licht toe: “Zonne-energie ontwikkelt zich snel in Wageningen, veel mensen laten zonnepanelen plaatsen op hun huis om zo zelf zonnestroom op te wekken. Voor die mensen die helaas geen geschikt dak hebben om zelf zonnepanelen te laten plaatsen, willen wij graag een alternatief bieden. Uit de grote belangstelling tijdens de informatieavond en de inschrijving merken wij dat er veel interesse is om deel te nemen aan een coöperatief zonne-energieproject.” Cruciaal in de totstandkoming van het project is de medewerking van MARIN. Stephan Brinkmann, controller MARIN en bestuurslid van Stichting Zonne-energie Wageningen, licht toe: “Eind 2013 heeft MARIN een zonnestroomsysteem van 320 kWp gerealiseerd op het dak van de binnenvaarttank. Dit systeem is nu anderhalf jaar in bedrijf en presteert geheel naar verwachtingen. De zonnestroom gebruikt MARIN om een deel van onze elektriciteitsbehoefte zelf duurzaam op te wekken. We hebben nu besloten om, naast ons eigen zonnestroomsysteem, het dak van de diepwatertank gratis ter beschikking te stellen aan Coöperatie Wageningen op Zon, zodat ook omwonenden en inwoners van Wageningen kunnen investeren in zonnepanelen.”

 

Tegenlicht Meet-up over T.T.I.P in Wageningen

Wageningen – Burgerinitiatief ‘Wageningen T.T.I.P.-vrij’ organiseerde donderdag 3 december 2015 een verdiepende avond over het invloedrijke handelsverdrag tussen de E.U en de U.S.A: het T.T.I.P. (Transatlantic Trade and Investment Partnership) in de sociale ontmoetingsplaats ‘Thuis’. Het TTIP is een veelomvattend handelsverdrag dat door velen wordt bekritiseerd vanwege haar ondemocratische en niet-transparante karakter. De onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren en buiten onze volksvertegenwoordiging om. Deze kritiek heeft dan ook een breed maatschappelijk draagvlak. Experts en maatschappelijke organisaties vrezen dat de gevolgen van TTIP mogelijk inbreuk doen aan onze zorg, concurrentiepositie, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, landbouw en milieu. En dat ook gemeenten, haar burgers en het midden en kleinbedrijf (MKB) er negatieve gevolgen van kunnen ondervinden op lokaal niveau. Daarom is in november het burgerinitiatief “Wageningen T.T.I.P – Vrij” gelanceerd ” tijdens een informatieve avond met presentaties door o.a. de Wageningse socioloog en expert landbouweconomie en plattelandsbeleid; Niek Koning. De groep bezorgde burgers van het burgerinitiatief wil dat de gemeenteraad van Wageningen ook besluit TTIP te weren uit de gemeente, dit in navolging van inmiddels 700 andere gemeenten in Europa, waarvan in Nederland onder andere Amsterdam, Amersfoort, Arnhem en Tiel. Hiertoe wordt er de komende maanden een bewustzijnscampagne gevoerd en worden handtekeningen verzameld om het burgerinitiatief kracht bij te zetten. Het doel van de avond op 3 december was om samen met experts te verkennen wat de impact van TTIP kan zijn op lokale economiëen en democratie. De avond werd georganiseerd in het kader van een Tegenlicht meet-up Tegenlicht heeft een jarenlange reputatie als programma met kritische onderzoeksjournalistiek en ondersteunde de avond met beeldfragmenten uit de aflevering van 4 Oktober 2015: “Het recht van de sterkste” waarin de implicaties van een vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS voor het Europese zelfbeschikkingsrecht. Tegenlicht Meet Up Wageningen: TTIP recht van de sterkste. Het burgerinitiatief kan online getekend worden http://www.petities24.com/wageningenttipvrij of op papier door te mailen of te bellen met 0641631606.

Samen Wageningen: denk je mee?

WAGENINGEN 31 oktober 2015 – Wageningen maakt nieuw beleid op sociaal gebied. Gezondheid, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, participatie/werk, vluchtelingen, mantelzorg zijn hierin de thema’s, die iedereen aangaan. Misschien nog niet nu, of niet dichtbij, maar we krijgen hier allemaal wel eens mee te maken. Zelf, of in onze omgeving. Daarom hoort de gemeente Wageningen graag wat de stad belangrijk vindt. De stad, dat is iedereen die in Wageningen woont, iedereen die in of voor Wageningen werkt en iedereen die in Wageningen studeert. Het Platform ondersteunt graag de oproep van de gemeente om zoveel mogelijk inwoners daarbij te betrekken. Meedoen kan via www.samenwageningen.nl. Op de website staat een vragenformulier. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 5 minuten. Er zijn ook papieren formulieren beschikbaar. Deze kun je krijgen bij de balie van de gemeente in het Stadskantoor en bij de balie van het Startpunt; De vragen kun je beantwoorden tussen 24 oktober en 15 januari 2016. Als zoveel mogelijk mensen die in Wageningen wonen of werken de vragen invullen, krijgt de gemeente een goed beeld van wat haar inwoners belangrijk vinden en wordt het beleid ontwikkeld dat het beste bij Wageningen past. Samen Wageningen is verdeeld in vier fasen. In de eerste fase wordt iedereen die in Wageningen woont, werkt of studeert gevraagd om een persoonlijke voorkeur aan te geven over een aantal vragen die te maken hebben met het sociaal domein. Deze fase loopt in november over in de verdiepingsfase. Daarin wordt samen met de stad bekeken op welke manier de resultaten van de eerste fase vertaald kunnen worden naar de diverse thema’s onder het sociaal domein. In december volgt de derde fase: het bepalen van een voorkeursscenario voor het sociaal beleid. De vierde fase vindt plaats in januari. Dan wordt met de stad bekeken wat de resultaten van de vorige fases betekenen voor de verdeling van het geld over de thema’s. Uiteindelijk volgt hieruit in februari 2016 een eerste concept beleidskader. Op donderdagavond 19 november is de eerste bijeenkomst voor het traject, in Wageningen van 19.30 tot 22.00 uur. Wil je er bij zijn? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier op de website.

Praat mee over het groenbeleidsplan

WAGENINGEN 31 oktober 2015 – Gemeente Wageningen onderhoudt meer dan 20.000 bomen, kilometers bermen en vele perken. De gemeente gaat hiervoor een plan (beleid) maken. In dit plan staat bijvoorbeeld hoe het groen onderhouden wordt en hoe we omgaan met klimaatadaptatie en het verhogen van de diversiteit. Het groenbeleidsplan wordt participatief opgesteld. Om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen denken, ideeën kunnen delen en kunnen reageren is een online platform gecreëerd,  De gemeente nodigt u uit om op deze site mee te praten en uw ideeën en suggesties te plaatsen.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

WAGENINGEN 2 juni 2015 – Vijf maatschappelijke organisaties waaronder het Platform bundelen de krachten om de leefbaarheid van Wageningen een belangrijke plaats te geven binnen de bereikbaarheidsvraagstukken van de campus en de stad. In december 2014 kwamen 150 Wageningers bijeen om integraal naar het bereikbaarheidsvraagstuk te kijken, met veel creatieve oplossingen tot gevolg. De organisaties dragen oplossingen aan in het proces dat de gemeente aanstuurt om op deze manier leefbaarheids- en bereikbaarheidsdoelen realiseren. Belangrijke punten zijn een aantrekkelijkere groene leefomgeving direct rond de stad, betere fiets- en OV-verbindingen en veel sterker inzetten op mobiliteitsmanagement bij bedrijven, zoals de WUR. De organisaties willen dat problemen met bereikbaarheid worden benaderd vanuit de zogenaamde ladder van Verdaas, waarin eerst wordt geprobeerd verkeer te voorkomen, en waarin nieuwe wegen, zoals de noordelijke inprikker, de allerlaatste optie vormen. Er zijn genoeg alternatieven hiervoor, die het Binnenveld en zijn mooie laanstructuren niet aantasten, zoals verbreding van de Mansholtlaan met een extra lange afslagstrook of een weg over het WUR-terrein. De gemeente  gaat de alternatieven nu ook onderzoeken, de betrokken organisaties willen hierin op een positieve manier meedenken. Lees meer in Persbericht leefbaarheid en de aangedragen alternatieven in Input voor betere leefbaarheid en bereikbaarheid Wageningen.

GeldGROENwassen bij Wageningse winkeliers

logo geldGROENwassen

WAGENINGEN 20 oktober 2014 – Op 10 oktober is coöperatie Wageningen op Zon samen met natuurslagerij Keijzer & van Santen het initiatief geldGROENwassen gestart. Binnen enkele uren waren de eerste 50 setjes met waardebonnen verkocht! Daarmee schaft de slagerij zonnepanelen aan en kunnen klanten bonnen inwisselen voor vleeswaren.

Coöperatie Wageningen op Zon stimuleert de toepassing van zonne-energie in Wageningen en ondersteunt Wageningse ondernemers die willen investeren in zonne-energie op hun dak. Wageningen op Zon doet dat samen met het landelijke geldGROENwassen initiatief. De eerste deelnemer in Wageningen aan geldGROENwassen is Slagerij Keijzer & Van Santen.
Hoe werkt geldGROENwassen?
Via geldGROENwassen kunt u winst maken en tegelijkertijd uw favoriete buurtondernemer helpen om te investeren in duurzame maatregelen. De buurtondernemer profiteert van een lagere energierekening en ziet u regelmatig in zijn winkel verschijnen, terwijl u beloond wordt in de vorm van extra boodschappen. Bedrijven en instellingen door het hele land doen mee.
Natuurslagerij Keijzer & Van Santen bijt in Wageningen het spits af met geldGROENwassen. Hoe het werkt? Dit najaar kunt u in de slagerij 6 waardebonnen kopen voor de prijs van 5. U betaalt dus ineens €100,- maar u krijgt hier €120,- aan waardebonnen voor terug! Deze waardebonnen kunt u in 6 kwartalen bij de slagerij inwisselen. De slagerij investeert het geld in een zonne-energiesysteem op het dak van de slagerij. En zo wordt ons geld GROEN gewassen! Doet u ook mee?

Pilot met slimme combinatie van zonneboiler en CV ketel van start

WAGENINGEN 9 september 2014 – Afgelopen maand is bij 5 huishoudens in Wageningen een pilot project gestart waarin de slimme combinatie van een Solesta zonneboiler en een ATAG CV-ketel met rookgaskoeler extra energiebesparing kan opleveren voor huishoudens. Door extra koeling van de rookgassen van de CV-ketel heeft de zonneboiler in zomer én winter een hogere opbrengst. Dat leidt tot een lager gasverbruik voor de huishoudens.

Door de slimme en innovatieve combinatie van CV-ketel en zonneboiler kunnen de rookgassen van  de combiketel bij tapwaterverwarming én ruimteverwaming veel verder gekoeld worden dan dat nu standaard is in hoogrendementsketels zonder rookgaskoeler. In deze slimme combinatie levert de zonnecollector warmte aan het zonneboileropslagvat in de zomer (en in mindere mate in de winter). De rookgaskoeler levert, als er ruimteverwarmings- of tapwatervraag is, (rookgas-)warmte aan het opslagvat van de zonneboiler in de winter (en in mindere mate in de zomer). De bijdrage van de zonneboiler en rookgaskoeler aan de verwarming van het warmtapwater is daardoor over het hele jaar hoog.

Mevrouw van der Weide, een van de deelnemers in het project: “Ik wilde graag meedoen aan dit project omdat ik het goed vind als op een slimme manier energie opgewekt en bespaard kan worden. Ik waardeer het dat mijn woningcorporatie dit soort nieuwe ontwikkelingen uittest. En door de toename van de stookkosten is het natuurlijk ook heel prettig als onze kosten omlaag gaan.”

Ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Stichting Zonne-energie Wageningen is deze proef voor een jaar van start gegaan bij 5 Wageningse huishoudens van de Woningstichting en studentenhuisvester Idealis. Gedurende een jaar worden er door E4S Consult metingen verricht die een goed beeld moeten geven van de extra besparing van dit slimme concept.

ZONNESTROOMDELEN ZONNECENTRALE WAGENINGEN!

Door de nieuwe regeling ‘verlaagd tarief energiebelasting’ bij collectieve opwekking is het nu mogelijk en financieel interessant om in Wageningen lokaal uw eigen duurzame stroom op te wekken op een ander dak dan uw eigen dak. Daardoor kunt u lokaal uw eigen duurzame stroom opwekken en verlaagt u uw energierekening.

U kunt nu vrijblijvend zonnestroomdelen reserveren van de zonnecentrale die coöperatie Wageningen op Zon wil realiseren op het dak van de diepwatertank van het MARIN aan de Haagsteeg in Wageningen. Toewijzing gaat op volgorde van inschrijving. Inmiddels is al bijna de helft van de beschikbare zonnestroomdelen gereserveerd.

Wageningen op Zon heeft circa 800 zonnestroomdelen ter beschikking. Eén zonnestroomdeel levert jaarlijks gemiddeld 225 kWh (de opbrengst van één zonnepaneel). Met 15 zonnestroomdelen wordt het bijna volledige stroomverbruik van een gemiddeld huishouden (3500 kWh) opgewekt.  Meer informatie over de voorinschrijving vindt u op de site:  http://wageningenopzon.nl/informatie-bij-voorinschrijving/

Wageningen kan duurzamer in de breedte

WAGENINGEN maart 2014 – Uit de landelijke Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 blijkt dat Wageningen hoog scoort met haar klimaatbeleid, en ook met haar water- en afvalbeleid. Wat natuur en landschap betreft scoort Wageningen echter laag tot matig. Dit komt omdat, in tegenstelling tot de beleidsterreinen die wel hoog scoren, de gemeente hier geen visie en daardoor geen gericht beleid voor heeft. Uit de duurzaamheidsmeter blijkt ook dat klimaatgericht denken wel bij de ambtenaren “tussen de oren” zit, maar duurzaamheidsdenken i.h.a. niet. De nieuwe coalitie zou er dus goed aan doen ook een visie en beleid te ontwikkelen voor natuur en landschap, en voor het stimuleren van meer “duurzaamheidsdenken” bij de ambtenaren. Dat dit wel gelukt is met “klimaatdenken” bewijst dat dit kan. Voor meer aanbevelingen voor duurzaamheid in Wageningen zie het verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en de samenvatting.

Wageningen duurzamer na de verkiezingen?

Foto.a1

WAGENINGEN – Wat gaan de Wageningse politieke partijen de komende vier jaar doen aan het verduurzamen van de gemeente? Die vraag stond centraal in het verkiezingsdebat over het Wageningse duurzaamheidsbeleid. Acht politieke partijen waren op 27 februari vertegenwoordigd in de bblthk; bijna honderd belangstellenden vormden een alert en kritisch publiek.

Wageningen scoort matig op duurzaamheidsbeleid. Dat bleek uit de Duurzaamheidsmeter 2013, die eind vorige maand in het gemeentebestuur is besproken. De Stadspartij noemde het beschamend dat de stad zo slecht scoort, en ook D66 en SP uitten zich in zulke termen. GroenLinkswethouder Lex Hoefsloot zegde aan het einde van de avond toe dat wat hem betreft Wageningen in de volgende duurzaamheidsmeting beter zal scoren.

Duurzaamheid valt uiteen in drie aspecten: People (hoe betrek je mensen bij duurzaamheid), Planet (hoe ga je om met de aarde en haar bronnen), en Profit (ondernemen rekening houdend met mens en milieu). Elk aspect werd ingeleid door Platformvoorzitter Marijke Kuipers, waarna gespreksleider Jelle de Gruyter de acht politici vaardig aan de tand voelde.

Het leidde af en toe tot heldere uitspraken. De VVD vindt het stimuleren van lokale landbouw ‘flauwekul’. Ook de SP heeft weinig met deze brede opvatting van duurzaamheid en wil het laten bij het huidige klimaatbeleid. De Stadspartij wil onze kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit en zo werken aan draagvlak voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. De PvdA wil duurzaamheid in een integrale aanpak van klimaat, milieu, natuur en werkgelegenheid. D66 en ChristenUnie willen werken aan het stimuleren van burgerparticipatie, waarbij mensen zelf bepalen hoe het in hun buurten en straten gaat. GroenLinks mist een groene structuurvisie, en het CDA een aanmoedigingsbeleid voor initiatieven als de bostuin Pomonal.

Wel een beetje jammer was dat het aspect Planet geheel verzandde in herhaling van de bekende standpunten met betrekking tot windmolens. De ChristenUnie deed nog een zinvolle poging te spreken over lokale energievoorziening ‘zonder het W-woord’, maar het mocht niet baten. Ook na de pauze kwamen er uit het publiek opnieuw vragen over de windmolens, terwijl duurzaamheid natuurlijk over veel meer gaat.

Wageningen klimaatneutraal in 2030

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om Wageningen Klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor heeft ze een  Routekaart naar klimaatneutraal ontwikkeld. Check de klimaatpagina van de gemeente om te zien wat de gemeente tot nu toe al gedaan en bereikt heeft, inspirerende voorbeelden, subsidiemogelijkheden en hoe u zelf kunt bijdragen.

De ambitie is er bij de gemeente, er zijn al heel wat stappen de goeie richting op gegaan en daar zijn wij als platform erg tevreden om. Zo is er een klimaatplan opgesteld en zijn er energie neutrale  woningen en zelfs hele wijken gebouwd en komen er windmolens. Toch ontbreekt er nog een duidelijk beleidsplan (Duurzaamheidsvisie 2030) voor het realiseren van deze belangrijke en mooie ambitie voor de lange termijn. Voor 2014 hebben wij als platform de wens om dat op de agenda van de gemeente te krijgen.

Wageningen woont Duurzaam

Als onderdeel van het  project Energieneutraal wonen in Wageningen heeft de gemeente een website  opgezet met de naam ‘Wageningen  woont Duurzaam’.. Op deze website kunt u per wijk en  woningtype duurzame adviezen vinden, een overzicht van lokale  bedrijven  en adviseurs die hulp kunnen bieden bij het duurzaam maken van woningen, en  de belevenissen van de verschillende woningeigenaren binnen de coalitie.

Energielabelatlas

Een leuk idee, de Energielabelatlas. Je gaat naar de website www.energielabelatlas.nl en zoomt in op je eigen huis (of je tikt je postcode in), en daar zie wat het energielabel van jouw woning is. Of dat van je buren. Of van de koningin (Drakenstein, bouwjaar 1640, 3649 AA 8, energielabel G – zou ze niet ’s een beter voorbeeld moeten geven?).

En nog leuker: je kunt de gegevens van je huis aanpassen, want de website weet wel in welk jaar je huis gebouwd is, maar niet wat je er allemaal al aan gedaan hebt. In vier stappen voer je dat in: aantal bewoners, dubbel glas, verwarmingsketel, dubbel glas, vloer- of spouwisolatie, enzovoort, en daar rolt je label eruit. En zie je op de kaart je huis van rood (dat is bij oudere huizen blijkbaar de standaard) naar groen gaan, als je het allemaal gedaan hebt althans.

Heel illustratief: Wageningen Noordwest is nagenoeg egaal groen (label B), het centrum rood (F of G). Grote delen van Patrimonium, binnenkort onder de slopershamer, zijn geel, label D – wat dus nogal meevalt als je bedenkt dat het gesloopt wordt onder meer vanwege de naar men zegt weinig duurzame bouw. De campus is niet ingekleurd.

Als je je eigen energielabel hebt laten berekenen, kun je advies krijgen over wat je nog meer kunt doen ter verduurzaming van je huis, en kun je je aanmelden voor www.mijnwoningdossier.nl. Daar moet je inloggen, waarna je je gas-, elektra- en waterverbruik kunt bijhouden en allerlei nuttige tips vindt.

Is uw dak geschikt voor zonne-energie?

Denkt u na over het  plaatsen van zonnepanelen en u wilt weten of uw dak geschikt is? Bekijk dat op www.zonatlas.nl.  Eén muisklik en je weet het: door uw adres in te voeren, ziet u hoe veel zonnestraling op uw dak valt, hoe groot de zonne-energieopbrengst in kWh is, wat de geschatte kosten en de terugverdientijd zijn. Alle gegevens zijn al door de Zonatlas verzameld, dus zelf hoeft u niks in te voeren.

De Zonatlas is bovendien interactief: u kunt een  persoonlijke draai geven aan de uitkomst door bijvoorbeeld de gewenste plek  van de zonnepanelen aan te geven. Of – ook niet onbelangrijk – de grootte van  uw huishouden of energieverbruik. De Zonatlas toont voor elk dak in Gelderland (en een aantal gemeenten daarbuiten) hoe geschikt het is voor de opwekking van zonne-energie.

Burgerinitiatief zonnecentrale Wageningen

wageningen op zon

Wageningen op Zon: een burgerinitiatief dat het mogelijk maakt mede-eigenaar te worden van een zonnecentrale in Wageningen en je eigen duurzame stroom op te wekken.

Huishoudens die gezamenlijk, met zonnepanelen op een dak in de buurt, groene stroom opwekken voor eigen gebruik, krijgen sinds 1 januari belastingkorting. Dat kan investeren in zonnepanelen op een ander dak net zo aantrekkelijk maken als investeren op eigen dak. Wageninger Frank Zegers heeft samen met Willem van Riemsdijk en Wolf Bierens het initiatief genomen om samen met Wageningse huishoudens lokaal een zonnecentrale te gaan realiseren door oprichting van energiecoöperatie Wageningen op Zon. Meer informatie en aanmelden voor nieuwsbrief kan op de site: http://wageningenopzon.nl/

Word mede-eigenaar van een zonnecentrale in Wageningen

Windenergie in Wageningen

De Stichting Windenergie Wageningen  maakt zich sterk voor windenergie in Wageningen, met als motto: “Door en  voor de bewoners van Wageningen”: Zij vinden het belangrijk dat de inwoners  van Wageningen achter deze plannen staan en er zelf ook baat bij hebben. De  uitkomsten van het onlangs gevoerde publieke debat hierover, o.a. over mogelijke  locaties,  kunt u vinden op hun website. Windenergie  Wageningen streeft er naar dat er onafhankelijk van allerlei commerciële  partijen wordt gewerkt, zodat de bewoners van Wageningen zoveel mogelijk  voordeel hebben bij in Wageningen opgewekte windenergie. Voor meer details  lees dit persbericht.  Door 1 eurolid te worden kunt u  zich verzekeren als eerste een aanbod te krijgen om te investeren en te profiteren  van windenergie in Wageningen. Hoe u dat kunt doen leest u in deze flyer.

Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld

De Agrarische Natuurvereniging Het  Binnenveld is in 2011 opgericht. De Agrarische natuurvereniging  (ANV) Het Binnenveld maakt zich sterk voor een goed beheer van natuur en  landschap. De vereniging haalt de contacten tussen boeren en burgers aan door  boerderijeducatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook versterkt de  vereniging productie en vermarkting van streekproducten. Uitgangspunt is dat  de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. Doe mee om het  Binnenveld nog mooier te maken enmeld u aan  als lid van de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld!

Wordt ook flexitariër

Flexi-Wat?   Een flexitariër is iemand die één of meer dagen per week  geen vlees eet. Door minder vlees te eten draagt u bij aan het verminderen  van de uitstoot van broeikasgassen. Wist u bijvoorbeeld dat de productie en  consumptie van dierlijke producten wereldwijd tot méér uitstoot van  broeikas-gassen leidt dan al het verkeer en vervoer bij elkaar? De gemeente  Wageningen wil daarom zoveel mogelijk mensen verleiden om minder vlees te  eten. Meer weten over flexitarisch eten?  Kijk opwww.flexitarier.nl.  Of doe mee met  de vegan challenge!

Tassenbakken in Wageningen

Het principe is simpel: mensen  kunnen hun overtollige plastic tassen hierin achter laten en mensen die er  onverwacht één nodig hebben kunnen er één uithalen en gebruiken. Doel is het tegengaan van de verspilling  van plastic tassen en het bijbrengen van milieubewustzijn rondom  plastic.  De “Tassenbak” is een variant  op de reeds bestaande “Tassenbol”, die inmiddels bij zo’n 500 supermarkten,  scholen en bibliotheken staan. Neem een kijkje op de tassenbol website om hier meer  over te lezen.  Er was een tassenbak geplaatst  bij AH maar die is tijdelijk verwijderd vanwege een verbouwing. We zoeken  winkels, scholen of andere plekken die zo’n bak willen plaatsen in de hoop  dat het idee zich verspreidt. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Sietske Altena van het Platform Duurzaam Wageningen.

Autodelen in Wageningen

Autodelen in  Wageningen is ideaal: je hebt volop keus uit verschillende buurtauto’s. Kijk  op MyWheels in  Wageningen voor de mogelijkheden in Wageningen en omgeving.