Welkom op onze website!

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de zich inzetten voor een duurzame samenleving, om te beginnen in Wageningen. Wij zoeken daarin de balans tussen een duurzaam leefmilieu, en sociale en economische duurzaamheid.

Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden of duurzaamheidscafé’s, onderneemt speciale campagnes, en stuurt af en toe een nieuwsbrief (aanmelding nieuwsbrief). Een belangrijke activiteit van het Platform is het organiseren van een Duurzaamheidsdebat iedere vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen

Daarnaast ondersteunt het Platform het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, dat zich sinds het initiatief van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2030 heeft vertaald in verschillende campagnes. Voorheen verzorgde het Platform ook een lokale agenda, die nu door de gemeente Wageningen verzorgd wordt: https://wageningenduurzaam.nl/evenementen/.

Sinds oktober 2021 organiseert het Platform samen met de Wageningse Klimaatcoalitie maandelijkse klimaat/donut café’s Het eerstvolgende klimaat/donut café is op dinsdag 11 januari 2022.

Voor meer details over onze activiteiten zie Onze activiteiten pagina.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op TwitterFacebook en Youtube!

======================================================

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden. Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. 

Het Platform hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in onze Privacy verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren u om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.