Welkom!

Het Platform Duurzaam Wageningen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de zich inzetten voor een duurzame samenleving, om te beginnen in Wageningen. Wij zoeken daarin de balans tussen een duurzaam leefmilieu, en sociaal en economisch welzijn van iedereen.

Wat wij doen: het Platform organiseert, coördineert en ondersteunt duurzame initiatieven in Wageningen. Het Platform hecht daarbij veel waarde aan samenwerking met andere organisaties, uitwisseling van informatie en afstemming van activiteiten. Het Platform organiseert ook regelmatig thema-avonden of duurzaamheidscafé’s, onderneemt speciale campagnes, en stuurt af en toe een nieuwsbrief (aanmelding nieuwsbrief).  

Klimaatcafés: elke eerste woensdag van de maand, buiten vakanties om, organiseren wij samen met Grootouders voor het Klimaat en de klimaatburgemeester van Wageningen een klimaatcafé in ‘Thuis’. De opzet is een lezing/presentatie en discussie over een actueel onderwerp en/of sociale of duurzame initiatieven in Wageningen.

Het eerstvolgende Klimaatcafé is op woensdag 6 december 2023 en zal gaan over ‘Stille armoede’ (Uitnodiging met meer info). De bijeenkomst wordt gehouden in Thuis, Stationsstraat 32 Wageningen, van 19.30-21.30h (inloop 19.15h). Je bent van harte welkom!


Voor meer info zie: https://bblthk.op-shop.nl/2984/meet-de-luchtkwaliteit-tijdens-oud-nieuw/07-12-2023

Klimaatcafé 1 november 2023: ‘Bestaanszekerheid en Klimaatonzekerheid’ (Uitnodiging); Presentatie BestaanszekerheidRelatie klimaat & natuur en bestaanszekerheid in partijprogramma’s

Landelijke campagne van Grootouders voor het Klimaat “Wind en Zon zijn van ons“. Presentatie wind en zon zijn van ons.  Het is nu belangrijk dat zich zo veel mogelijk mensen inschrijven als deelnemer van de op te richten coöperatie. Elke aanmelding helpt! Teken het deelnemersformulier, maak €1 over en lever het formulier in zoals aangegeven: Deelnemersformulier Wind en Zon juni 2023 Wageningen. Voor nadere details bekijk de campagne op de website van de Grootouders voor het Klimaat:  https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/actie/campagne-wind-en-zon-zijn-van-ons/

Zelf luchtkwaliteit meten in Wageningen Startbijeenkomst woensdag 8 februari 2023, Presentatie Bert Heusinkveld. Wil je meer lezen over dit project? Ga dan naar de website van Stadslab.    

Voor meer Platform activiteiten en verslagen en/of presentaties van vorige klimaatcafé’s zie de PDW activiteiten pagina!

Wie doet wat in Wageningen? link

In het schema kun je zoeken op de naam van een organisatie of een onderwerp. Iedere keer vullen we ons overzicht aan. Mocht je een initiatief kennen dat er nog niet opstaat, dan horen we dat graag van je. En wil je je eigen initiatief aanmelden of er beter op zetten? Neem dan contact op via info@duurzaamwageningen.nl.


Voorheen verzorgde het Platform een lokale agenda, die nu door de gemeente Wageningen verzorgd wordt: Duurzame activiteiten agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten  en die van anderen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief,  en volg ons op TwitterFacebook en Youtube!

Wij zijn een stichting zonder subsidie, een bijdrage aan de kosten van activiteiten is meer dan welkom! Deze kunt u storten op reknr: NL41 TRIO 0320 5129 08 t.n.v. St. Platform Duurzaam Wageningen. Bij voorbaat onze dank!

Repair Café in Ons Huis Iedere 1e en 3e vrijdag van de maand staan deskundige vrijwilligers, van 13.30 – 16.00 uur, klaar om uw kapotte spullen te repareren. U bent van harte welkom met elektrische apparaten, verlichting, speelgoed, kleding enz. De reparatie is gratis, u betaalt alleen eventuele materiaalkosten. Aanmelden kan door te bellen naar 0317  41 33 77 of aan de balie van Stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 2 Wageningen.

Meer weten over het IPCC-klimaatrapport? Dit zijn de 5 belangrijkste conclusies.
======================================================

Nieuwe Platformleden gezocht: Het Platform zoekt nieuwe leden.
Heb je interesse  in uitdagend vrijwilligerswerk stuur dan een email naar info@duurzaamwageningen.nl of neem contact op met de voorzitter of secretaris van het Platform. 
Het Platform hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar geïnteresseerden. Hoe wij daar mee omgaan, kunt u lezen in onze Privacy verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij adviseren om onze Privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.